Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Třídní učitel - Monika JanÍková

 

 1.A - procvičovat čtení, dočíst veselou abededu, trénovat z knížky opisování slov i vět

- sčítat a odčítat v oboru do 20

 

2.A - denně trénovat čtení z čítanky, opsat do sešitu pár řádků

- číst libovolnou knihu, která mě baví

- procvičovat sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes desítku

- opakovat násobilku 2,3, 4

- psát a kreslit si deník, co každý den dělám