Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

kolecko skola

Vyberte třídu kterou navštěvuje Vaše dítko:

  

První stupeň:

1.A + 2.a

1.B + 2.B - Monte

3.B + 4.B - MONTE

3.A 

4.A

5.A

Druhý stupeň:

6.A

7.A

8.A

9.A