Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Vážení rodiče,

posílám distanční výuku a mockrát děkuji za spolupráci.

S pozdravem

H. Vojkůvková, třídní učitelka 2. a 3. třídy

Distanční výuka (14.10. – 16.10. 2020), 2. třída

ČJ – Písanka – str. 10, 11,12

       Čítanka – str. 15, 16, 17

M – str. 8 (pracovní sešit)

       str. 11/2 (pracovní sešit)

       str. 12/2 (pracovní sešit)

Prv – str. 4                                                                                                      

Distanční výuka (14.10.-16.10.2020), 3. třída

ČJ – Písanka str. 10, 11 a 12

       Čítanka str. 12-15

       Učebnice str. 32/3 (školní sešit); 33 – Zopakujte si (ústně)

       Učebnice str. 24 – ústně

M – násobky 2, 3, 4, 5 !!! (opakovat)

       uč. str. 17/6 a 17/10 (školní sešit)

PRV – str. 6 (ústně)

Pozn. Učebnice či sešity je možno vyzvednout ve středu 14. 10. a v pátek 16.10. v 8.oo hodin před školou (žáci, kteří nebyli přítomni ve výuce 13.10.) nebo v jiný termín po telefonické domluvě.

 

Distanční výuka (19.10.-23.10.2020), 2. třída

ČJ - učebnice str. 35/5 (opsat do školního sešitu)

    - učebnice str. 35/4 (opsat do školního sešitu)

    - učebnice str. 36/1(přečíst a zodpovědět ústně na otázky pod textem)

Čítanka - str. 11-14

M - pracovní sešit str. 12/3 (přepsat a vypočítat do školního sešitu)

   - pracovní sešit str. 12/1 (vypracovat do školního sešitu)

 

Distanční výuka (19.10.-23.10.2020), 3. třída

ČJ - učebnice str.153 - přehled - Rozdělení hlásek; Abeceda

a) umět vyjmenovat samohlásky; souhlásky měkké, tvrdé, obojetné

b) znát abecedu + seřadit slova podle abecedy (opakovat)

    - učebnice str. 145/3

a) přepsat do školního sešitu

b) barevně vyznačit počáteční velké písmenko a na konci věty (. ,?)

c) měkké souhlásky vyznačit zeleně a tvrdé souhlásky vyznačit žlutě

Čítanka Alter str. 25-26 U dvou studánek

M - učebnice str. 19/16 (školní sešit)

    - učebnice str. 19/13 (školní sešit - zápis slovního příkladu, výpočet, odpověď)

    - opakovat násobilku (2,3,4,5)

AJ (p. učitel M. Mrázek):

Procvičování slovní zásoby zvířata formou pexesa https://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

Zvířata, která jsme si neříkali, vyhledejte ve slovníku a zapište si do sešitu.

Pozn. V týdnu od 26.10.-30.10.2020 budou prodloužené podzimní prázdniny, nezadávám tedy úkoly; procvičujte však prosím každý den čtení a dodělejte zadanou práci, která Vám chybí. Sledujte webové stránky školy.

S pozdravem

H. Vojkůvková