Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

TŘÍDNÍ UČITEL - Irena Cmerková

Oznámení


Připomínám všem, že ode dneška 26. října až do pátku 30. října probíhají podzimní prázdniny. V této době žádná výuka nebude. Odpočívejte a nabírejte síly!
O tom, co bude po prázdninách, vás budu včas informovat. Zatím i nadále platí,
že v českém jazyku, vlastivědě a přírodovědě budeme komunikovat stejným způsobem
jako dosud. V případě matematiky a anglického jazyka se obracejte na skupinu Masaryčka5.A, kterou založil pan učitel Havlena.

V době prázdnin na sebe dávejte velký pozor, dodržujte všechny zásady bezpečnosti a chování doma i venku v silničním provozu. Také nezapomeňte dodržovat všechna

„protikovidová“ opatření , ať jste všichni zdraví !

Irena Cmerková