Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

třídní učitel Mgr. Edita Chmelová

21.9.2020 - PRŮVODCE KAM PO DEVÍTCE.

Vážení rodiče,

zasílám Vám odkaz na praktický manuál pro rodiče vycházejících žáků. Věnujte pozornost zejména str. 6 a str.10 -termíny a základní informace ohledně přijímacího řízení na střední školy.

https://drive.google.com/file/d/1qwqAZEtQpbXDGau7JBRAm-ROia_o392q/view

Jana Škrlová, výchovný poradce

 

 

11.10.2020 -INFORMACE K VÝUCE OD 12.10.2020

Milí žáci a rodiče,

od pondělí 12.10.2020 bude probíhat střídavá výuka:

- v týdnu od 12.10. do 16.10. budou žáci 8.A doma a budou se učit na dálku prostřednictvím messengeru třídy 8.A,  třídního mailu, zoomu (M, AJ, F, CH), výuka je povinná, žáci mají zajištěny obědy ve škole od 12:00 do 12:15, pokud na obědy nebudou chodit, prosím odhlašte

- v týdnu od 19.10. do 23.10. budou žáci 8.A chodit do školy a učit se podle rozvrhu

- v týdnu od 26.10. do 30.10. budou mít žáci volno (státní svátek, podzimní prázdniny + 2dny volna přidané ministerstvem školství)

- prosím sledujte web školy a kdyby byly nějaké nejasnosti, tak dejte vědět, ať to společně zvládneme

Edita Chmelová

 

13.10.2020 - INFORMACE K VÝUCE OD 14.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

od středy 14.10.2020 budou podle vládního nařízení uzavřeny základní školy, a proto se přechází na úplnou distanční výuku (výuka doma):

- výuka bude probíhat prostřednictvím messengeru, třídního mailu, zoomu (online)

- učivo (zápisy a úkoly) budou zadávány učiteli na týden

- žáci vypracují a odešlou zpět

- prosím o spolupráci, protože domácí výuka je povinná

- sledujte web školy, vzkazy pro rodiče a kdyby jste měli problém, dejte vědět, jsem vám i žákům k dispozici

Věřím, že vše zvládneme. Zdraví Edita Chmelová

 

5.11. 2020- Mimořádná nabídka pro rodiny v nouzi pro pomoc při distanční výuce

Vážení rodiče,

z pověření Úřadu práce ve Valašském Meziříčí Vás informuji:

v souvislosti s epidemií mohou rodiče žáků podat Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc - proplacení internetového připojení pro on line výukusvých dětí.

Každá žádost se posuzuje individuálně.

Doporučujeme rodičům, aby se co nejdříve telefonicky obrátili na ÚP ČR, KoP Valašské Meziřící, Mgr. Michalu Zimkovou, vedoucí oddělení hmotné nouze, tel. 950 173 743, 770 120 553.

 

Milí rodiče a žáci,

od 2.11.2020 bude probíhat rozšířená online výuka (zoom) zaměřená na hlavní předměty. Účast žáků na online hodinách je povinná. Nepřítomnost na online hodinách omlouvá rodič jako zákonný zástupce. Výuka některých předmětů (Z, D, PŘ, OV) bude i nadále probíhat prostřednictvím messengeru třídy 8.A nebo třídního mailu.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost svým dětem, zda si řádně plní školní povinnosti. Při problémech mohou žáci vyhledat pomoc při plnění úkolů přímo u vyučujících. Také je zde možnost využít služeb nízkoprahového centra Zastávka. Nabízí dětem pomoc při plnění úkolů, připojování na online hodiny, tištění zadaných úkolů. Zde je ale nutné se předem domluvit a přijít  v roušce.

Děkuji za Vaši spolupráci, Edita Chmelová

 

22.1.2021  INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Termín pro podání přihlášek na SŠ je 1. března 2021; do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.

Pro první kolo přijímacího řízení můžeuchazeč podat dvě přihlášky.

Každý žák obdrží dvě přihlášky po uzavření klasifikace za 2.pololetí.

 

Tříleté učební obory : ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2021.

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují v anonymizované podobě.

Zveřejněním seznamu (v budově školy , na webových stránkách školy) se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená , tzn. že o přijetí nebude uchazeč vyrozuměn písemně.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Zápisový lístek.

Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek v době před přijímacím řízením.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání

Přehledné a důležité informace - Portál o vzdělávání v Zlínském kraji www.zkola.cz (Burza škol)