Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

třídní učitel - KATEŘINA MAŇASOVÁ

12.3.2020

Vážení rodiče a žáci,

momentálně mají žáci zadanou práci od vyučujících ze všech předmětů na tento týden, jejich povinností je tyto úkoly vypracovat. Během příštího týdne Vám zašleme další práci.  

S pozdravem

Kateřina Maňasová

 

13.3.2020

Vážení rodiče, 

informuji Vás o tom, že jsem s Vašimi dětmi založila společnou FB skupinu určenou výhradně pro školní komunikaci v této mimořádné situaci. Ve skupině jsou všichni žáci. Do této skupiny budu postupně zasílat materiály pro domácí výuku, případně i krátká videa. Pro vzdělávání v dalších týdnech je nutné, aby mi Vaše děti prostřednictvím této skupiny sdělily, jakou formou si budou vyzvedávat učební materiály - zda přes FB či fyzicky prostřednictvím Vás, rodičů, ve vestibulu školy. 

K. Maňasová

 

16.3.2020

Vážení rodiče,

výdej tištěných materiálů ve škole je z důvodu zákazu vlády o volném pohybu osob dočasně (zatím týden) zrušen. S vašimi dětmi budu komunikovat přes FB skupinu, kterou jsme založili minulý týden. V této skupině je již i p. uč. Škrlová a Kalichová. Sdělení od p. uč. Rábové budu na FB vkládat já a žáci s ní mohou komunikovat přes email, který jim sdělila minulý týden. P. uč. Chmelová zadala dostatečné množství práce, na tento týden nepožaduje nic.

K. Maňasová

 

30.05.2020

Vážení rodiče, 

od 29.4. probíhá výuka anglického jazyka prostřednictvím videokonferencí na platformě ZOOM. Žáci byli přes naši FB skupinu informování o způsobu připojování. Videokonference budou probíhat vždy ve středu v 9:30. Přihlašování žáků bude probíhat v 9:20. Účast žáků je povinná, možnost omluvy je jen v případě vážného důvodu. 

K. Maňasová