Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

květen 06, 2020

Aktuální informace o postupném zahajování školní výuky

 

 

Milí rodiče, žáci, kolegové

Přikládám níže důležité odkazy, ve kterých naleznete informace týkající se opatření vlády o znovuotevření a částečném provozu na základních školách. 

Prvním dokumentem je samotný HARMONOGRAM, který obsahuje všechna zatím platná data otevření jednotlivých institucí a jejích částí. Pro nás společně jsou důležitá dvě data a to 11.5. 2020 - Zahájení konzultací pro žáky 9. ročníků a 25.5. - Otevření prvního stupně, tedy 1. - 5. třídy.

Druhým dokumentem je velice důležité ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Toto prohlášení funguje zároveň jako závazná přihláška k nástupu do školy od daného data. (9. ročník - 11.5. 2020, 1.-5. ročník - 25.5. 2020) Pozor!!! Do školy může nastoupit jen ten žák, který bude mít odevzdané čestné prohlášení!!

Toto podepsané prohlášení můžete doručit těmito způsoby:

- vhodit do schránky u hlavního vchodu školy

- poslat vyplněné a podepsané na školní mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- dostavit se v týdnu od 11.5. - 15.5. 2020 od 8.30 do 11.30 hod. přímo do školy, kde Vám bude za dodržení předepsaných hygienických podmínek umožněno ihned u vchodu do školy prohlášení vytisknout a podepsat. (vstup pouze samostatně, v roušce)

 ale to vše nejpozději do 18.5. 2020 jak ukládá manuál MŠMT!!! Kdo nedodá čestné prohlášení, nebude moci 25.5. ani později do konce školního roku nastoupit do školy!!!

Třetím dokumentem jsou pravidla, kterými se budou řídit zaměstnatnci školy a žáci při probíhající výuce od 25.5.2020 až do odvolání. Je to tento MANUÁL z MŠMT. 

 

Souhrnem tedy:

- Nástup do školy se týka v první vlně pouze žáků devátých tříd a to od 11.5.2020 a v druhé vlně žáků prvních až patých tříd a to od 25.5. 2020.

- Nástup do školy není povinný.

- Pokud dítě ovšem nenastoupí do školy, i nadále musí pokračovat v individuálním, dálkovém studiu a v komunikaci s učiteli!

- Nastoupit může jen ten žák, který bude mít vyplněno, podepsáno a odevzdáno čestné prohlášení a to do 18.5. 2020!

- Je důležité řidit se pokyny, které byly vydány MŠMT a které jsou součástí výše uvedeného manuálu!

- Rodiče mají vstup do školy zakázán!

- Rodiče ani žáci se nesmějí shromažďovat před školní budovou!

- Školní družina bude otevřena do 16.00 hod. Ale navštěvovat ji mohou jen děti, které byly zapsány před vypuknutím epidemie!!

- O možnosti školního stravování rozhodnu až podle počtu odevzdaných čestných prohlášení, tedy po 18.5. 2020.

 

Sledujte prosím i nadále tento web. Před zahájením provozu Vás zde budeme informovat o dalších opatřeních.

Dotazy zasílejte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Mnoho zdaru a s dětmi brzy naviděnou.

S pozdravem

Mgr. Jiří Buksa - ředitel školy

 

 

Vytvořeno: 06 květen 2020