Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

květen 18, 2020

V návaznosti na GDPR prohlašujeme že:

 

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Zároveň dodávám, že dle zatím odevzdaných prohlášení bude zřejmě škola od 25.5. 2020 poskytovat školní stravování.

Ve čtvrtek odpoledne zde budou zveřejněny poslední důležité informace týkající se organizace zahájení provozu školy pro první stupeň od 25.5. 2020.

S pozdravem a přáním hezkých dnů

Mgr. Jiří Buksa

Vytvořeno: 18 květen 2020