Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

květen 22, 2020

Organizace a znovuzahájení výuky 1.st

 

25.5. 2020 se znovu otevřou dveře naší školy pro žáky prvního stupně.

Zde několik důležitých informací:

- třídy mají svá místa srazu, kde se budou skupinky ráno scházet tak, aby nedocházelo ke shlukování více ročníků. Na těchto místech budou čekat asistenti pedagoga a odvedou pak celou skupinku dětí do kmenové učebny. 

MÍSTA SRAZU - 1. a 2. třída monta - u lípy, naproti monte vchodu (barevné popelnice na tříděny odpad)

                       3. a 4. třída monte - u zadního vchodu do jídelny - za rohem

                       1.,2. a 3. třída - společně před hlavních vchodem školy

                       4. a 5. třída u zadního vchodu školy až u garáže

Děti můžete doprovodit, ale nezůstávejte s nimi! Vstup do školy je povolen jen dětem prvního stupně. Nikoliv doprovodu.

- děti musejí mít ve škole dvě roušky a pytlík na odkládání roušky

- rozvrhy dostanou děti od svých třídních učitelů. Učí se každý den minimálně tři hodiny, maximálně pět hodin.

- obědy budou vydávány po vyučování. Třídy chodí do jídelny jednotlivě. 

- družiny jsou po stejných skupinkách, jako výše uvedené skupinky spojených tříd. Pokud si dojdete odpoledne pro své dítě, sdělte to na vrátnici u hlavního vchodu školy, paní vrátná zavolá družinářce a ta dítě pošle. Zadní vchod bude odpoledne uzavřen. Opět platí, že rodiče do školy nesmějí!

- pokud má dítě alergii s projevy (smrkání, pčikání, slzení oči, ucpaný nos apod.) musí mít potvrzení od alergologa, jinak Vám bude voláno a dítě s Vámi pošleme domů, ve škole nezůstane.

- to stejné platí, pokud se u dítěte projeví nějaké příznaky nemoci, bude odvedeno do třídy, která bude sloužit jako infekční místnost. Po našem telefonátu si bude muset zákonný zástupce neprodleně dojít pro své dítě

- ve třídách děti roušky nasazený nebudou muset mít pokud budou pracovat samostatně a bude mezi nimi předepsaný rozestup. Při společné práci, či při opuštění třídy si musejí roušky nasadit.

- Při každém návratu do třídy si bude muset dítě umýt či desinfikovat ruce

- Společné prostory, toalety a intenzivně používaná místa či předměty budou minimálně jednou za den předezinfikovány

- třídy budou větrány v intervalu jedné hodiny po dobu minimálně pěti minut

- v jidelně bude obědvat vždy jen jedna skupinka a to vždy u stejného stolu

- vaše dítě by se nemělo tedy během celého dne setkat s jinými dětmi, než s kterými je ve své třídě

- učitelé se budou ve třídách střídat jen minimálně, většinu času budou děti se svými třídními učiteli a asistentem pedagoga

- výuka tělocviku nebude

- měňte a perte dětem pravidelně roušky!!!

- docházka bude evidována, rodič je povinen omluvit nejpozději do třech dnů nepřítomnost dítěte

 

Hezký víkend a v pondělí naviděnou.

v úctě

Jiří Buksa - ředitel školy

 

 

Vytvořeno: 22 květen 2020