Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

říjen 09, 2020

Od pondělí 12.10.2020 dojde k zavedení částečné distanční výuky na druhém stupni.

 

Vážení rodiče,

     V návaznosti na mimořádná opatření zavádíme od příštího týdne částečnou distanční výuku na druhém stupni. Třídy druhého stupně budou rozděleny na dvě části, které se budou každý týden střídat v distančním, tedy v dálkovém studiu.

Od 12.10. do 16.10. 2020 budou chodit do školy šesté a sedmé ročníky. (Osmé a deváté zůstavají doma)

Od 19.10. do 23.10. 2020 budou chodit do školy osmé a deváte ročníky. (Šesté a sedmé zůstavají doma)

Takto se budou třídy v docházce do školy střídat až do odvolání.

 

Důležitá upozornění:

- od 1.9. 2020 jsou žáci ze zákona povinni účastnit se distanční, tedy dálkové, výuky! Za jejich spolupráci se školou jsou zodpovědní jejich zákonní zástupci!

- všichni žáci ze všech ročníků mají i nadále přihlášené obědy!! Mohou se chodit stravovat do školní jídelny, i když jsou zrovna žáci tříd, které jsou v daném týdnu doma, na distanční výuce a to v čase od 12.00 do 12.15 hod. 

- pokud žák nechce využít možnost školního stravování, musí si předem obědy odhlásit!

 

 

Vytvořeno: 09 říjen 2020