Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

říjen 13, 2020

Informace k zítřejšímu uzavření škol

 

Vážení rodiče,

s ohledem na mimořádná opatření, která včera, tedy 12.10.2020,  odhlasovala vláda ČR, dojde od zítřka 14.10. 2020 k uzavření školy a přechodu na distanční výuku. 

Toto uzavření potvrvá do 23.10.2020. 

Ve dnech 26. - 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.

Sledujte prosím stránky školy, vzkazy pro rodiče. Děti dostaly instrukce od svých třídních učitelů jakým způsobem bude probíhat výuka a komunikace v jednotlivých třídách.

Věříme, že celou situaci zvládneme při nejmenším tak dobře, jako poslední uzavření letošního jara.

Učitelé si dávají s připravou a následnými opravami velkou práci. Moc nás mrzí, pokud z Vaší strany není žádná odezva. Nezapoňte prosím,  že od 1.9.2020 je distanční výuka povinná!!! Zákonný zástupce je tedy zodpovědný za spolupráci žáka se školou. 

Vynasnažíme se ze všech sil, aby se děti mohly učit i z domova. Zvládneme to! Ale potřebujeme Vaši pomoc.

Mgr. Jiří Buksa - ředitel školy

 

Vytvořeno: 13 říjen 2020