Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

listopad 16, 2020

Info pro zahájení provozu školy pro termín 18.-20.11 2020

 

OD 18.11. do 20.11.2020 bude probíhat provoz školy za těchto podmínek

- Nastupuje: 1.A, 2. + 3.A spojené ročníky, 1.B monte 

- spojené ročníky 2. a 3.B monte pokračuje do konce týdne distančně kvůli karanténě vyučujícího

- ranní družina v tomto období nebude, Škola bude otevřena již od 7.15 hod. a bude v ní zajištěn dohled.

- Výuka v těchto dnech bude končit 11.35 hod.

- Děti výše vypsaných ročníků, které se stravují ve školní jídelně,  mají automaticky nahlášeny obědy!!!

- po ukončení výuky budou k dispozici školní družiny, které budou členěny podle tříd. Každá třída má svou družinu

- samozřejmostí je dodržování bezpečnostích opatření (roušky, rozestupy,hygiena rukou) a zákaz pohybu třetích osob po komplexu školy. Rodiče do školy nesmějí! 

- při čekání na děti po vyučování nevytvářejte před školou hloučky!

Děkujeme.

Sledujte prosím další informace na tomto webu. Jakmile dostaneme z ministersva další pokyny, okmžitě připravíme další organizace a uveřejníme ji zde.

 

Vedení školy.

 

 

Vytvořeno: 16 listopad 2020