Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

listopad 24, 2020

Informace k provozu školy od data 30.11. 2020 - nástup zbývajících dětí do školy

 

Informace o výuce od 30.11. 2020

 • provoz ranní družiny nebude zahájen, dokud budou platit opatření vztahující se k  odděleným družinám podle tříd. Děti budou ale do školy pouštěny již od 7.15 hod. a bude jim umožněno odejít do tříd, kde již budou vyučující a asistenti pedagoga.

 • Tácky a příbory v jídelně chystají pedagogové, kteří budou zrovna vykonávat dohled v jídelně.

 • 9. ročníky začínají od 30.11. 2020 klasickou prezenční výuku. Nikdo nezůstává doma, jen v případě nemoci.

 • Odpolední družiny pro 4. a 5. ročníky nedokážeme personálně obsadit. Proto budou dočasně v provozu jen oddělení pro děti od 1. - 3. ročníku.

 • První týden dojdou do školy všechny ročníky mimo 8. ročník! Ten zůstává doma a žáci se musejí vzdělávat distančně. Budou se připojovat online do hodin, podle rozvrhu, který jim zašle třídní učitel. Tzn., že budou mít předměty, jako by byli ve škole. Jen se budou připojovat na aplikaci ZOOM. Docházka bude kontrolována a zapisována! Posléze bude vyžadováno standardní omluvení absence nebo omluvení předem konkrétnímu učiteli. Jako kdyby byly ve škole. Omluvení absence bude kontrolováno v žákovské knížce další týden při prezenční výuce. 

 • Následný týden, tedy od 7.12. 2020 zůstávají doma žáci 6. a 7. ročníku. Jejich výuka opět probíha podle rozvrhu jen online. Do školy přijdou žáci 8. ročníku.

 • Platí povinnost nošení roušek i v prostorách školy! Jen pokud učitel zvolí takovou činnost, při které budou žáci od sebe dostatečně daleko, mohou být na pokyn učitele dočasně roušky sejmuty.

 • Pedagog je povinen dbát na pravidelné nárazové větrání po každé hodině! Bude kontrolováno vedením školy. Tento postup se i podle vědeckých analýz prokazatelně osvědčil v jiných státech Evropy. 

 • Obědy jsou od 30. 11. 2020 přihlášeny automaticky všem pravidelným strávníkům školy, kteří budou mít zrovna přístup do školy podle ročníků. Tzn., že v prvním týdnu mají obědy přihlášeny všechny ročníky mimo osmých tříd. 

 • Zájmové kroužky jsou až do odvolání zrušeny.

 • Rodiče i kdokoliv jiný mimo žáky, mají stále přístup do školy odepřen!

 

Pevně věřím, že se už do školy těšíte tak, jak se my těšíme na Vás. A to myslím Vážně. ;-) Nezapomeňte si druhou roušku, myslete na pravidlo čistých rukou! Buďte k sobě prosím ohleduplní a respektujte prosím nařízení. Není to lehké pro nikoho z nás, ale zvládneme to, věřím tomu! 

Zůstávejte ve zdraví

 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Buksa

Vytvořeno: 24 listopad 2020