Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

listopad 27, 2020

Rozvrh online výuky pro 8.A, která zůstává příští týden doma

 

Vážení rodiče,

níže je aktuální rozvrh pro žáky 8.A. Je to třída, která bude ještě příští týden doma. 

- Připomínám, že distanční výuka je povinná! Pokud se dítě nezúčastní online výuky, bude třídní učitel požadovat omluvenku od zákonného zástupce.

- Hodiny, které jsou označeny zeleně jsou hodinami, kde se žák nebude hlásit do online výuky. Z toho důvodu, aby žáci netrávili v kuse mnoho času u počítače. Do těchto hodin bude zadána práce, kterou může žák vypracovat podle toho, jak určí učitel. Tyto práce budou kontrolovány následný týden. Žák je tedy nemusí vypracovat v tu dobu, kdy probíhá hodina, ale vypracovat je musí! 

- Rozvrh pro žáky 6. a 7. tříd, který bude fungovat na stejných principech, zde vyvěsíme v průběhu příštího týdne.

- Připomínám také, že je Vám k dispozici neustále náš výborný školní psycholog, pan Jurčík. Budeme rádi, pokud se na něj obrátíte v případě potřeby. Prosím nezdráhejte se, je velice přívětivý a moc rád se Vám pokusí pomoci, poradit v těchto pro všechny těžkých chvílích. Kontakt na něj je uveden v sekci KONTAKTY na těchto webových stránkách.

 

Opatrujte se, ale zůstavejte zodpovědní.

Mgr. Jiří Buksa - ředitel školy

Snímek obrazovky 2020 11 27 v 11.32.07

Vytvořeno: 27 listopad 2020