Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

leden 02, 2021

Informace pro rodiče a žáky

 

Dobrý den,

od 4.1.2021 bude probíhat výuka ve škole jen pro 1. a 2. ročníky. Do školy jdou i žáci třetího ročníku, jelikož jsou spojeni s třídami druhého ročníku. Ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně dle rozvrhů, které mají k dispozici.

Školní jídelna bude vařit obědy pro děti 1. a 2. ročníků.

Školní družina zahájí provoz pro děti 1. a 2. ročníků, ale v oddělených homogenních skupinách podle tříd.

Přejeme hezký nový rok.

Vedení školy ZŠ Masarykova

Vytvořeno: 02 leden 2021