Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

únor 11, 2021

Informace o elektronickém omlouvání absence

Vážení rodiče,

pro Vaši snadnější komunikaci se školou, lepší přehled o absenci Vašich dětí a pohodlnější omlouvání zameškaných hodin jsme se rozhodli Vás i Vaše děti postupně připojit k systému Bakaláři. 

S ohledem na současnou situaci bychom chtěli postupně využít všech možností tohoto systému. Tato první fáze bude zkoušecí, testovací.

 V tomto pololetí budou tedy naši učitelé zapisovat absenci do třídních knih i do Bakalářů. Dohodněte se s třídním učitelem, zda budete absenci omlouvat nadále v žákovské knížce nebo nově v Bakalářích. V dohledné době přejde škola zcela na elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku, takže používání systému Bakaláři bude muset ovládnout každý zákonný zástupce.


 Po obdržení přihlašovacích údajů si vyzkoušejte:

jak se přihlásit do systému Bakaláři

jak zkontrolovat absenci svého dítěte

- jak absenci elektronicky jednoduše omluvit

1. Od třídního učitele dostanete PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO a HESLO k Vašemu účtu. Tyto přihlašovací údaje jsou pouze pro Vás, pro rodiče. Dětem je nedávejte. Později dostanou své vlastní.

2. Na školním webu www.zsmasarykova.cz naleznete vpravo úplně dole na černém pozadí ikonu BAKALÁŘI. Na tu klikněte.

3. Vložte přihlašovací údaje, které jste obdrželi od třídních učitelů a přihlaste se.

4. A je to! Jste v systému. Nyní si můžete bez obav všechny záložky prohlédnout a se systémem se seznámit.

5. Začněte třeba tím, že kliknete na záložku OSOBNÍ ÚDAJE. Zkontrolujte všechny údaje, zda jsou aktuální. Pokud najde chybný údaj, klikněte na ikonu ODESLAT NÁMITKU a napište, co je potřeba změnit (např. změna bydliště, telefonního čísla, emailové adresy, chybná rodná čísla apod.). Opravu potvrďte odesláním.

6. Na záložce PRŮBĚŽNÁ ABSENCE můžete kontrolovat počty zameškaných hodin Vašeho dítěte podle měsíců, týdnů i předmětů.

7. Jednoduchý postup na omluvení absence naleznete v následujícím videonávodu. Doporučujeme Vám jej prohlédnout celý, ale omluva absence začíná v čase 1 minuta a 20 sekund. https://www.youtube.com/watch?v=wB0hvZVv2-Y

8. V sekci VÝUKA je zatím k dispozici rozvrh hodin, přehled předmětů a kontakty na jednotlivé učitele. Postupně zprovozníme záložku DOMÁCÍ ÚKOLY. Získáte tak přehled o tom, co mají Vaše děti za úkoly, termínů pro odevzdání a jestli je splnily. V průběhu tohoto pololetí začneme zkušebně používat záložku KLASIFIKACE. O této možnosti Vás budou včas informovat třídní učitelé.

Aplikaci BAKALÁŘI  ON-LINE si také můžete stáhnout zdarma do svých mobilních zařízení. A to v GOOGLE PLAY i na APP STORE. Naše škola je uvedena v seznamu škol ve Valašském Meziříčí a přihlašovací údaje jsou shodné s těmi, které Vám budou zaslány třídním učitelem.

.

Případné dotazy a problémy s užíváním aplikace prosím konzultujte s třídními učiteli.

Těšíme se na spolupráci

Mgr. Jiří Buksa

 

 

Vytvořeno: 11 únor 2021