Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

srpen 30, 2021

Informace k prvnímu dni letošního školního roku

 

Vážení rodiče,

zde je výčet nejdůležitějších informací týkajících se letošního zahájení. 

- 1.9. 2021 mohou rodiče prváčků společně s dětmi do školy, ale za dodržení platných hygienických nařízení. Jinak je pohyb třetích osob po škole nedoporučen, tak Vás žádáme o zakrytí dýchacích cest a pokud možno bezodkladné opuštění budovy školy po ukončení prvního dne. Monte první třídy mají již tradičně svůj vchod ze zadní strany od Obchodní akademie. Dá se předpokládat zvýšený provoz automobilů. Pokud to půjde, parkujte prosím u obchodní akademie. 

- První den jdou děti přímo do svých tříd bez přezutí a převlečení.

- Škola bude otevřena od 7.30 hod.

- První den se týká testování neinvazivní metodou antigenními testy ve škole všech žáků mimo děti, které se prokáží i druhou dávkou očkování starší 14ti dnů, prodělaným onemocněním COVID19 potažmo negativním testem po prodělané nemoci ne starším, než 180 dnů a prváčků. Ti se kvůli organizační náročnosti prvního dne budou testovat až 2.9.2021.

- Opět je možnost být u testování s Vašimi dětmi a to ve vyhrazených prostorech ve školních dílnách. U obou vchodů bude personál, který Vás rád navede. 

- Můžete v těchto vyhrazených prostorech užít i své testy, ale jen pokud jsou uvedeny na seznamu schválených testů. 

- Jak je uvedeno v manuálu MŠMT, děti, které odmítnout testování mohou býti účastny výuky, ale pouze s rouškami. Pokud zůstanou doma, je jejich absence vedena jako neomluvená a je třeba ji ve škole omluvit dle pravidel platného školního řádu.  

- Zájmové kroužky budeme řešit až po ukončeném třetím kole plošného testování a jeho následných výsledcích. 

- Obědy si prosím přihlašujte již klidně od dnešního dne i telefonicky u vedoucí školní kuchyně, paní Dudíkové. Číslo na ní je v sekci kontatky.

- Družiny pojedou od prvního dne v plném provozu.

 

PROGRAM A ORGANIZACE DNŮ 1. A 2.9. 2021

 

Mgr. Jiří Buksa

Vytvořeno: 30 srpen 2021