Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

září 02, 2021

Nabídka pomoci při instalaci a užívání aplikace Bakaláři v naší škole

 

Vážení rodiče,

jsme si vědomi toho, že přechod na elektronické třídní knihy a vyřazení papírových žákovských knížek je velká a zásadní změna, leč dospěli jsme k tomuto rozhodnutí už jako téměř poslední ve městě, takže se nejedná o výstřelek ZŠ Masarykova.

Od zítřejšího rána, tedy od 3.9.2021, se bude možno do aplikace hlásit a zkoušet se s ní naučit pracovat.

Rád bych Vám nabídl pomocnou ruku. Proto jsem se rozhodl pro Vás uspořádat takové krátké pomocné školení. 

Školení proběhne dne 6.9.2021 u nás ve škole v učebně informatiky od 14.OO hod. Děti zde již nebudou, takže by Váš vstup do školy neměl být, za dodržení hygienických opatření, problém. 

Co bude náplní krátkého školení?

Ukázka funkcí aplikace, její užívání, možnosti a samotná instalace. Bude ideální, pokud si přímo vemete své telefony nebo tablety. My Vám můžeme pomoci aplikaci přímo na Váš přístroj nainstalovat, přihlásit se a rovnou si budeme moci vše vyzkoušet. 

Pokud byste měli o tuto naši pomoc zájem, napište prosím zítra Vašim třídním učitelům, že za námi dojdete. Pokud by Vás bylo mnoho a do třídy bychom se nevešli, vypsal bych ještě i další termín tak, aby se dostalo na všechny zájemce.

Doufám, že si takto vzájemně pomůžeme, jelikož jak jsem Vás již informoval minulý školní rok, kdy probíhalo testovací období, od letošního září již jedeme plně v elektronickém módu a celá komunikace se školou to jest: kontrola známek, pozvání na třídní schůzky, omluvenky, komunikace s třídním, zadávání domácích úkolu, rozvrhy a mnoho dalšího, bude probíhat výhradně přes Bakaláře. 

Přeji hezký den a s některými z Vás tedy příští týden na viděnou.

Ředitel školy: Mgr. Jiří Buksa

Vytvořeno: 02 září 2021