Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

prosinec 01, 2021

2.12.2021 - opět zahajujeme výuku

 

2.12. 2021 zahajujeme opět běžný provoz. Ráno po příchodu do školy proběhne plošné testování dětí.

Ranní družina v provozu. Kroužky dle pokynů učitelů, kteří kroužky vedou. 

S třídami 5. a 6.B se spojí jejich třídní učitel. 

Vytvořeno: 01 prosinec 2021