Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

září 12, 2022

 

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2022/2023 na ZŠ Masarykova

název kroužku

vedoucí

den a čas konání

komu je kroužek určen

cena

Míčové hry

Michal Stonavský

pondělí

14.00 – 15.00

2. stupeň

700 Kč

Keramika

Monika Kuchynková

pondělí 

12.45 - 13.45

1.- 3.třída

900 Kč

Výtvarný kroužek

Monika Kuchynková

úterý

12.45 - 13. 45

1. - 3.třída

800 Kč

Volnočasový kroužek

Hana Malinová

středa

14.00 - 15.00

1. stupeň

700 Kč

Pohybové hry

Michal Stonavský

středa

14.00 - 15.00

1. stupeň

700 Kč

Keramika

Martina Fojtíková

čtvrtek

13.45 - 14.45

od 4. třídy

900 Kč

Výtvarný kroužek

Lenka Hoffmannová

čtvrtek

14.00 - 15.00

od 4. třídy

800 Kč

 

Kroužky budou probíhat od 1. 10. 2022 do 31. 5. 2023 na ZŠ Masarykova.

Pro více informací volejte na tel: 603 777 525 (Hana Malinová).

Vytvořeno: 12 září 2022