Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

říjen 19, 2023

Nový člen školské rady z řad zákonných zástupců

 Jelikož se v obou kolech nezúčastnila více, než potřebná jedna třetina všech dotazovaných respondentů, byl kandidát v souladu s volebním řádem vybrán ředitelem školy. 

Členem rady z řad zákonných zástupců byla jmenována Denisa Vrublová. 

 

Termín konání voleb: 16.-17.10. 2023

Způsob konání voleb: Online anketa prostřednictvím aplikace Bakaláři

Způsob hlasování: Tajný

 

Záznamy o průběhu a výsledcích voleb jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

 

Vytvořeno: 19 říjen 2023