Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Kompletní znění školního řádu,výroční zprávy, GDPR dokumentaci i školního vzdělávacího programu naší školy. Odkaz ke stažení je pod dokumentem.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠVP ZV - Škola pro všechny

VÝROČNÍ ZPRÁVA   

GDPR -     Obecná informace o zpracování osobních údajů

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ