Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Školský zákon ... zákon 561/2004
Školní stravování ... vyhl. 107/2005
Závodní stravování ... vyhl. 84/2005

Organizace provozu:

Provozní doba 6.00 – 14.30 hod
Rozsah činnosti – vaření obědů (polévka, hlavní jídlo, saláty, moučníky, kompoty, ovoce a nápoje). Výběr ze dvou druhů jídla.

Výdej obědů:

11.30 – 11.45 (důchodci, rodiče do nosičů)
11.50 - 12.50 (žáci ZŠ, SPŠ)
Při odběrů musí strávník předložit čip – (100,- Kč)

Cena obědů:

7 – 10 let ... 24,-- Kč
11 – 14 let ... 26,-- Kč
nad 15 nad ... 28,-- Kč
cizí strávníci ... 55-- Kč
Platba obědů lze uhradit: sporožirem, bankou, hotově (předem poslední 2 dny v měsíci)    Vyúčtování odlhášených obědů je prováděno každý měsíc. Veškeré změny týkající se obědů (odhlášky, výběr obědů, přihlášení) se provádí den předem do 12.00 hodin. Změny lze provádět i telefonicky na číslo 571 614 661. Platba musí být provedena poslední 2 dny v měsíci.

Na základě vyhl.č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučini-li tak, bude strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní). První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášena na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ). Zaměstnanci mají nárok na sníženou částku za obědy při odpracovní 3 hod./den Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.

Stravování o prázdninách – žáci platí plnou cenu 55,-- Kč

Valašské Mezíříčí, 1. ledna 2017