Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

P r o v o z n í     ř á d     š k o l n í     j í  d e l n y 

Školský zákon         zákon 561/2004

Školní stravování     vyhl. 107/2005

Závodní stravování  vyhl.   84/2005

Organizace provozu:

provozní doba  6.00 – 14.30 hod.

rozsah činnosti – vaření obědů (polévka, hlavní jídlo, saláty,

                            moučníky, kompoty, ovoce a nápoje).

                             

výdej obědů – 11.20 - 11.30   důchodci, rodiče do nosičů

                        11.40 - 13.40   žáci ZŠ   

Při odběrů musí strávník předložit čip – (100,- Kč)

Cena obědů      7 – 10 let        26,-- Kč

                        11 – 14 let       28,-- Kč

                        nad 15 nad      30,-- Kč

                        cizí strávníci   57,-- Kč (30,- potraviny + 27,- režie)

                        školka             53,-- Kč (26,- potraviny + 27,- režie)

Platba obědů lze uhradit:   inkasem

                                           bankou

                                           hotově (předem poslední 2 dny v měsíci)

Vyúčtování odhlášených obědů je prováděno každý měsíc. Veškeré změny týkající se obědů (odhlášky, výběr obědů, přihlášení) se provádí den předem do 12.00 hodin. Změny lze provádět i telefonicky na číslo 571 614 661. Platba musí být provedena poslední 2 dny v měsíci. 

Na základě vyhl.č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučini-li tak, bude strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní). První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášena na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).

Zaměstnanci mají nárok na sníženou částku za obědy při odpracování 3 hod./den

Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.

Valašské Meziříčí, 1. září 2021