Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

TŘÍDNÍ UČITEL - IVANA BAĎUROVÁ

 

12.3.2020

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k mimořádné situaci bude výuka probíhat formou zadávání studijních materiálů pro domácí vzdělávání. Momentálně mají žáci zadanou práci do konce týdne a jejich povinností je tyto úkoly průběžně vypracovávat. Během příštího týden budou vkládány další práce. Sledujte prosím aktuality a webové stránky školy.

S pozdravem

Ivana Baďurová

 

23.3.2020

Vážení rodiče,

opakujte si se svými dětmi následující učivo z učebnic a pracovních sešitů:

ČJ- vyjmenovaná slova

M - sčítání, odčítání, násobení, dělení (v pracovním sešitě 2 najdete příklady)

D - Lucemburkové a Karel IV.

Vlastivěda - Já a hospodaření

PŘ- Ekosystém - park, lidské obydlí.

Děkuji za spolupráci.

Ivana Baďurová