Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

IMG 20180901 WA0001

Mgr. Petra Popelová

     Narodila jsem se ve Valašském Meziříčí v roce 1978. Dětství jsem strávila v nedaleké vesnici jménem Lešná, kde jsem navštěvovala       Základní   školu. Po ukončení základního vzdělávání jsem absolvovala Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí a následovalo   magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně – obor speciální pedagogika ( specializace logopedie-surdopedie).   Během studia na VŠ jsem začala pracovat jako učitelka prvního stupně na Základní škole v Lešné a strávila jsem zde krásných 10 let. V této   době jsem se rovněž věnovala dětem s vadami řeči v rámci logopedie.

 Poté přišla mateřská dovolená a stěhování do Valašského Meziříčí. V průběhu mateřských povinností jsem začala pracovat na pozici   speciálního pedagoga v Pedagogicko-psychologické poradně ve Valašském Meziříčí. Náplní mé práce byla především speciálně pedagogická   diagnostika a poradenství pro rodiče a děti se speciálními vzdělávacími potřebami . Také jsem se věnovala logopedické péči, školní zralosti ,   přednáškové činnosti z oblasti speciální pedagogiky a vedla kurzy pro předškoláky.

   V této době jsem se začala více zajímat o alternativní možnosti vzdělávání, které umožňuji získávat dětem základy vzdělání jinou ,     přirozenější cestou. Stala jsem se spoluzakladatelkou Montessori spolku ve Valašském Meziříčí. Do prvního ročníku s Montessori prvky na

ZŠ Masarykova jsem neváhala a zapsala svou dceru, která díky tomu získává znalosti propojené s běžným životem a ráda rozvíjí své školní dovednosti také ve volném čase.

Sympatie ke stylu výuky a nadšení sdílené prostřednictvím každodenních zážitků mé dcery, prohloubily můj zájem o tento styl vzdělávání a umožnily spolupráci na organizaci Klubíků pro předškoláky. Nabídka pana ředitele učit prvňáčky v novém školním roce mě velice potěšila a s radostí a očekáváním jsem ji přijala.

Během prázdnin jsem se aktivně věnovala přípravě na výuku ve třídě s Montessori prvky- absolvovala jsem Montessori kurz, intenzivně jsem spolupracovala s paní učitelkou Lucií Štecovou, která vyučovala v 1. ročníku, na přípravě měsíčních projektů a pomůcek a studovala odbornou literaturu týkající se alternativních forem vzdělávání.

Kromě práce a rodiny, která je mým hlavním koníčkem , se ve volném čase věnuji sportu . Ráda plavu, lyžuji, jezdím na snowboardu, in line bruslích nebo na kole. Mám ráda i kolektivní sporty a vycházky do přírody. Velmi mě baví také kreativní činnosti.

Věřím , že dokážu být Vašim dětem dobrým průvodcem při získávání nových znalostí a udělám vše pro to, aby chodily do školy rády a rozvíjely svůj osobní potenciál.