Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

jidelna

 

Vedoucí školní kuchyně : Jitka Dudíková

Vedoucí kuchařka: Andrea Příleská

Kuchařka: Renáta Bělotová

Kuchařka: Ester Opluštilová

Pomocná kuchařka: Iryna Fabrytsii