Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

V září 2017 jsme otevřeli spojený 1. + 2. ročník. 

Více informací

Od 19. dubna 2017 jsme oficiálně zapsaní u krajského soudu v Ostravě jako Montessori spolek Valmez, z. s.

Více informací

Naše snažení začalo na podzim 2016, kdy jsme začali jednat o vzniku třídy s Montessori prvky. 

Vice informací