Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga


Z podnětu několika vlivných a uvědomělých občanů města požádala v roce 1907 místní školní rada a Městský úřad Krásno o povolení ke zřízení chlapecké měšťanské školy v Krásně. Žádosti bylo vyhověno 5.října 1908.

Město pak vystavělo vedle budovy obecné školy novou jednopatrovou školní budovu, která byla kolaudována v roce 1912 a slavnostně otevřena 18.8. 1912. Dnes je tato budova základem tzv. staré budovy, kde probíhá výuka II.stupně.

Škola prošla řadou změn. Byla provedena nástavba druhého patra a ve školním roce 1969-71 byly předány k užívání dva nové pavilony, jídelna, tělocvična a spojovací chodby.

Změnami prošel i název školy. Od normalizačního názvu ZŠ Leninova se v roce 1990 škola i ulice vrátily k původnímu názvu Masarykova.