Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

 1. stupeň

1.A   + 2.A                                      Monika Janíková        

1.B   + 2.B  - Montesorri prvky    Petra Popelová

3.B  +  4.B - Motesorri prvky       Lucie Štecová 

3.A                                                  Daniel Hanzel

4.A                                                  Ivana Baďurová

5.A                                                 Kateřina Drdová


 

 

2. stupeň

6.A       Pavla Tichá

7.A       Edita Chmelová

8.A      Kateřina Maňasová

9.A       Jana Škrlová

 

 

Netřídní učitelé:

Kalichová Hana, Zuzana Rábová

Asistentka pedagoga:

Jarmila Hýžová, Veronika Kazíková, Hana Malinová, Vlasta Měrková, Martina Němcová, Andrea Sarojan, Iveta Čapková, Petra Mikulíková

Školní družina:

vychovatelka – Renata Kovářová, Radka Skýpalová

Školní psycholog:

Mgr. Ondřej Jurčík