Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

 1. stupeň

 

2.A           Helena Vojkůvková

 

3.A           Monika Kuchynková

 

4.A          Monika Janíková

 

5.A.          Daniel Hanzel

 

 1. stupeň - monte

1.B            Lucie Štecová

1.C            Karolina Babicová

2.B            Barbora Lyčková

3.B            Gabriela Mocková

4.B+5.B    Petra Popelová

 

2. stupeň

 

6.A     Martin Mrázek

 

7.A     Aleš Linduška

 

8.A      Jana Škrlová

 

9.A      Pavla Tichá

 

6.B      Martina Fojtíková

 

7.B      Edita Chmelová

 

 

Netřídní učitelé:

Hana Kalichová, Michal Stonavský, Denisa Tomková, Denisa Vrublová

Asistentka pedagoga:

Martina Stolařová, Hana Malinová, Lenka Hoffmannová, Martina Němcová, Iveta Čapková, Petra Mikulíková, Zdenka Burdová

Školní družina:

vychovatelky – Renata Kovářová, Radka Skýpalová, Vlasta Měrková, Kristýna Manová

Školní psycholog:

Mgr. Ondřej Jurčík