Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Složení Školské Rady:

V následujícím tříletém funkčním období bude školská rada pracovat v následujícím složení:

Ing. Radim Přikryl (zástupce zřizovatele)

Denisa Vrubelová (zástupce zákonných zástupců) - nahrazena za Editu Chmelovou k datu 18.10.2023 (na vlastní žádost)

Mgr. Daniel Hanzel (zástupce pedagogických pracovníků)

30.8.2021