Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Vyberte si prosím předmět

Matematika
cast 1
Celá č. 1.docx
Celá čísla 2.docx
Des.čísla 1.docx
Des.čísla 3.docx
Desetinná čísla 2.docx
Desetinná čísla 4.docx
Desetinná čísla 5 .docx
Dělitelnost 1.docx
Dělitelnost 2.docx
Historické jednotky délky 1.docx
Historické jednotky délky 2.docx
Historické jednotky délky 3.docx
Hodnota výrazu.docx
Jednotky objemu.docx
Kruh a kružnice .docx
Krychle 1.docx
Krychle a kvádr 1.docx
Mocniny 1.docx
Obsahy, obvody .docx
Obsahy, obvody, povrchy, objemy.docx
Osová souměrnost 1.docx
Procenta 1.docx
Procenta 2.docx
Procenta 3.docx
Přirozená čísla 1.docx
Rovinné útvary.docx
Rovnice 1.doc
Rovnice 2.docx
Rovnice 3.docx
Rovnice 4.docx
Trojúhelník - shrnutí.docx
Zajímavé úlohy z geometrie.docx
Zlomky 1.docx
Čtyřúhelník a trojúhelník 1.docx
Čtyřúhelníky 1.docx
Úprava na součin.docxcast 2
Algebraické vzorce.doc
Celá čísla I.docx
Celá čísla II.docx
Desetinná čísla.docx
Dělení desetinných čísel.xls
Hranoly - síť, povrch, objem.doc
Konstrukce trojúhelníků.docx
Kružnice opsaná trojúhelníku.docx
Kvádr - objem.doc
Kvádr - síť a povrch.doc
Matematické rozcvičky.docx
Množiny bodů.docx
Násobení desetinných čísel I.xls
Obvod kruhu.docx
Obvody a obsahy.docx
Opakování - geometrie.docx
Osová souměrnost.docx
Počítáme s úhly.doc
Pravidla pro počítání s mocninami.docx
Pythagorova věta v rovině.doc
Přirozená čísla-opakování.docx
Racionální čísla.docx
Rovinné útvary - opakování.docx
Složené zlomky.docx
Středová souměrnost.doc
Těžnice v trojúhelníku.docx
Vlastnosti rovnoběžníků.docx
Válec - opakování.docx
Úhly - opakování.docx
Úhly v trojúhelníku.docx