Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Vyberte si prosím předmět

Přírodověda

DUM 1 - 8. ročník - KREV.pptx
DUM 10 - 8. ročník - INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ.pptx
DUM 11 - 8. ročník - INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ.pptx
DUM 12 - 8. ročník - DÝCHACÍ SOUSTAVA.pptx
DUM 13 - 8. ročník - DÝCHACÍ SOUSTAVA.pptx
DUM 14 - 8. ročník - POŠKOZENÍ KŮŽE.pptx
DUM 15 - 8. ročník - NERVOVÁ SOUSTAVA.pptx
DUM 16 - 8. ročník - REFLEXY.pptx
DUM 17 - 8. ročník - MÍCHA.pptx
DUM 18 - 8. ročník - MOZEK 1.pptx
DUM 19 - 8. ročník - MOZEK 2.pptx
DUM 2 - 8.ročník -KREV.pptx
DUM 20 - 8. ročník - NS -OPAKOVÁNÍ.docx
DUM 21 - 8. ročník - HORMONÁLNÍ SOUSTAVA.pptx
DUM 22 - 8. ročník - HORMONÁLNÍ SOUSTAVA 2.pptx
DUM 23 -8. ročník - HS - OPAKOVÁNÍ.pptx
DUM 24 - 8. ročník - MUŽSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA.pptx
DUM 25 - 8.ročník - ŽENSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA.pptx
DUM 26 - 6. ročník - PRVOCI 1.pptx
DUM 27 - 6. ročník - PRVOCI 2.pptx
DUM 28 - 6. ročník - PRVOCI - PL.docx
DUM 29 - 6. ročník - NIŽŠÍ ROSTLINY.pptx
DUM 3 - 8. ročník - KREVNÍ SKUPINY, DÁRCOVSTVÍ.pptx
DUM 30 - 6. ročník -ŽAHAVCI 1.pptx
DUM 31 - 6.ročník - ŽAHAVCI 2.pptx
DUM 32 - 6. ročník - PLOŠTĚNCI.pptx
DUM 33 - 6.ročník - HLISTI.pptx
DUM 34 - 6. ročník - MNOHOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ - OPAKOVÁNÍ.docx
DUM 35 - 6. ročník - HMYZ.pptx
DUM 36 - 6.ročník - VYBRANÉ ŘÁDY HMYZU.pptx
DUM 37 - 6. ročník - OPAKOVÁNÍ HMYZU.docx
DUM 38 - 7. ročník - SAVCI - PTAKOŘITNÍ, VAČNATCI - PL.docx
DUM 39 - 7. ročník - SAVCI - HLODAVCI.docx
DUM 4 - 8. ročník - OBĚHOVÁ SOUSTAVA.pptx
DUM 40 - 9. ročník - POČÁTKY PLANETY ZEMĚ - opakování.docx
DUM 5 - 8. ročník - ČINNOST SRDCE.pptx
DUM 6 - 8.ročník - KREVNÍ OBĚH.pptx
DUM 7- 8. ročník - CÉVY.pptx
DUM 8 - 8. ročník - PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ, RESUSCITACE.docx
DUM 9 - 8. ročník - NAKAŽLIVÉ NEMOCI.pptx